#Ukrainegirl

For LIGHTHOUSE photoschool Photo: Jaroslav Monchak Make up: Valeriya Vasylkova Model: Yulia Doroshenko Style: Nataliya Novitska Вінок: Oksana Basharimova Ukraine ethnic jewelry by Oksana Boriychuk Location: GT-Studio Lviv

Back to Top